ABN Amro rss

ABN Amro: Hitte kost tot 3,4% economische groei

13/08/2020

Onderzoek naar de wereldwijde economische schade van hitte laat zien dat we in de toekomst (2100) zo’n 2,6 tot 3,4 procent van ons bbp kwijt zijn aan productiviteitsverlies door hitte ten opzichte van on huidige klimaat. Deze economische schade is berekend op basis van de loonkosten van de uitgevallen werkuren. De Visie van economen van… Read More ›

FX Weekly – Kan de dollar herstellen?

In deze publicatie: Minder negatieve Amerikaanse reële rente steunt de dollar. Op korte termijn kan de dollar verder herstellen. Maar de voorzichten op langere termijn blijven negatief. Minder negatieve Amerikaanse reële rente steunt…

De week van productiviteitsverlies door de hitte, pensioenfondsen in gevarenzone en lagere rente op consumptief krediet

In deze publicatie: Hittegolven leiden tot aanzienlijk productiviteitsverlies. Grootste twee pensioenfondsen op weg naar kortingen? Rente op consumptief krediet naar maximaal 10%.
Het bericht De week van productiviteitsverlies door de hitte, pensioenfondsen…

FX Weekly – De raminingen voor de dollar verlaagd

In deze publicatie: De vooruitzichten van de dollar zijn verslechterd. Als beleggers even risico mijden, dan stijgt de dollar. Maar de langetermijnvooruitzichten voor de dollar zijn negatief. Daarom hebben wij onze ramingen voor de dollar…

Short Insight: China – Kloof tussen vraag en aanbod neemt af

In deze publicatie: PMI’s wijzen op solide industrie en aanhoudende inhaalslag dienstensector. Uitvoer blijft overeind in tweede kwartaal dankzij medische en tech producten. Aanbodgedreven herstel, maar kloof tussen aanbod en vraag…

De week van het bbp-, de kredietvraag- en de inflatiecijfers

In deze publicatie: Krimp van Nederlandse economie in tweede kwartaal waarschijnlijk 10%. Data kredietvraag wijzen op sterke afname investeringen. Inflatie laag, maar prijscijfers geven een licht vertekend beeld. Herstel uitvoer laat…

Visie op rente en euro – Pas op de plaats door ECB

In deze publicatie: Onze visie is ongewijzigd. Wij verwachten een verdere vergroting van het PEPP. Lange rente nog wat verder omlaag. Dollar is eerder verzwakt dan verwacht.
Het bericht Visie op rente…

Bodem in zicht voor Nederlandse industrie

De NEVI Inkoopmanagersindex over juli wijst erop dat de bedrijfsactiviteit in de Nederlandse industrie minder snel daalt. De index krabbelde op van 45,2 over juni naar 47,9 over juli. Dat is…

Arbeidsmarkt | Eén op de vijf vacatures in Healthcare onvervulbaar

Ook na de lockdown blijft het tekort aan zorgpersoneel hoog. Uit de arbeidsmarkindicator van ABN AMRO blijkt bijvoorbeeld dat eind juni liefst 34 procent van alle vacatures voor verpleegkundige onvervulbaar is….

FX Weekly – De dollar is uit de gratie

In deze publicatie: De koers van de dollar is bijna 9% lager dan op 23 maart. Alles wijst in de richting van een lagere dollar. Maar deze verkoopgolf kan stoppen als het sentiment omslaat…

Belangrijke categorieën