ECB moet rente niet verlagen

Een verlaging van de beleidsrente door de Europese Centrale Bank (ECB), zoals de Federal Reserve dinsdag doorvoerde, is niet nuttig. Dit zou winsten van banken verder onder druk zetten, stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

De Fed kondigde dinsdag aan de rente met 50 basispunten te verlagen als noodmaatregel om de economische impact door het coronavirus te dempen. Eenzelfde stap door de ECB zou winsten van banken drukken en heeft bovendien een nadelig effect op het welvaartseffect (wealth effect), waarbij mensen zich rijker voelen naarmate activa in waarde stijgen.

“Dit kan een belemmering vormen voor een gecoördineerde beleidsactie die veel beleggers graag van grote centrale banken zouden willen zien”, stelt de hoofdeconoom, die vindt dat de ECB op z’n minst met ruimere voorwaarden voor langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s) zou moeten komen.

Een alternatieve maatregel is het preventief uitstellen van sommige betalingsverplichtingen door financiële instellingen. “We denken dat een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen een gevolg zou kunnen zijn van een uitbreiding van de huidige epidemie”, stelt de hoofdeconoom. “De Italiaanse regering onderneemt al stappen om betalingen van vennootschapsbelasting op te schorten van bedrijven in de zwaarst getroffen gebieden. Banken zoals Unicredit en Intesa hebben ‘betalingsvakanties’ aangeboden aan sommige van hun getroffen leners.” Een andere maatregel is volgens Moëc het verhogen van de aankopen van bedrijfsobligaties om zo een verkrapping van financiële omstandigheden te voorkomen.

Om permante littekens door het virus te voorkomen, moet de ECB reflecteren op de beleidsfouten ten tijde van de economische opleving eind 2009. Door die fouten was het groeitempo van ontwikkelde economieën gematigd. Moëc: “Na het verstrekken van enorme begrotingssteun op het hoogtepunt van de crisis van 2008/2009 probeerden zowel de VS als de landen van het eurogebied hun begrotingssituatie te snel te herstellen. Het gebrek aan monetaire steun dwong perifere lidstaten destijds tot crashaanpassingen.”

Categorised in: AXA, Monetair, Research

Belangrijke categorieën

%d bloggers liken dit: