Fed trekt ten strijde tegen gevolgen coronavirus

Wat is er gebeurd?

Vlak voordat de financiële markten in Azië open zouden gaan op zondagavond 15 maart, berichtte de Fed dat de officiële rente in de VS wordt verlaagd met 100 basispunten, naar de bandbreedte 0,0 – 0,25 procent. De effecten van het coronavirus op economische activiteit zullen de komende tijd hevig zijn en kunnen de vooruitzichten voor de langere termijn verslechteren, aldus de bank als rechtvaardiging voor de genoemde renteverlaging.

De Fed-rente blijft op het nieuwe niveau totdat de bank er voldoende vertrouwen in krijgt dat de economie de effecten van het coronavirus te boven is gekomen. De bank gaf verder aan klaar te staan álles te doen om de kredietstromen van banken naar huishoudens en bedrijven aan de gang te houden.

Met dat doel in het achterhoofd besloot het rentecomité van de bank ook om in de komende maanden minstens 500 miljard dollar uit te geven aan de Amerikaanse staatsobligaties en minstens 200 miljard dollar te spenderen aan hypotheekleningen. Dit komt bovenop 60 miljard dollar die de bank reeds elke maand uitgeeft aan het opkopen van kortlopende Amerikaanse staatsobligaties.

Merk op dat de bedragen van 500 en 200 miljard minimumbedragen zijn, de kans is groot dat de Fed meer zal doen dan 700 miljard. Als we aannemen dat het ergste deel van de economische effecten van het coronavirus in augustus achter de rug zal zijn, dan hebben we het over ruwweg minimaal 125 miljard dollar per MAAND.

De Fed hoopt de commerciële banken aan te sporen meer kredieten te verstrekken aan huishoudens en bedrijven en verlaagt met onmiddellijke ingang daartoe de rente aan het loket waar die banken onbeperkt geld kunnen lenen, van 1,75 procent naar 0,25 procent, dus met 150 basispunten. De looptijd van de aan dat loket opgenomen leningen wordt ook langer dan gebruikelijk en gaat naar maximaal drie maanden. Daarnaast zet de centrale bank de reserve requirements, het bedrag dat commerciële banken achter de hand moeten houden, op 0. Veel banken krijgen daardoor meer ruimte kredieten te verlenen. Die reserve requirements waren al laag en speelden geen rol van betekenis. De verlaging daarvan naar 0 is dan ook vooral een symbolische onderstreping van de mate van monetair geweld waarmee de Fed vanavond optrad.

Tegelijkertijd maakten de Fed en de centrale banken van de eurozone, Groot-Brittannië, Japan, Canada en Zwitserland bekend samen voor voldoende dollarliquiditeit in de wereld te gaan zorgen.

Mijn overpeinzingen daarover

De monetaire autoriteiten hebben daarmee een rechtse uitgedeeld aan angst en onzekerheid op de markten. Die vijanden kunnen daardoor gaan wankelen maar ze zullen alleen knock-out gaan als in het kielzog van de centrale banken, de overheden met een goed gemikte linkse komen én daar niet te lang over doen.

Alleen met een begrotingsevenknie van deze big bang zou de kans groot zijn dat de negatieve economische effecten van het corona-virus geneutraliseerd zullen worden. Let op, dat betekent niet dat Q1 en Q2 geen slechte kwartalen zullen zijn, macro-economisch. Dat is niet meer te vermijden. Maar met een even zo indrukwekkende actie van de begrotingsautoriteiten, zou de kans groot zijn dat de economie in de nabije toekomst zal herstellen van de corona-dreun.

Het goede nieuws wat dat betreft, is dat Duitsland afgelopen vrijdag ermee begonnen is. De regering in Berlijn heeft, kort samengevat, niet alleen het streven naar begrotingsevenwicht maar ook het naleven van de EU-begrotingsregels door andere eurolanden (op zijn minst voorlopig) aan de kant gezet en zich vierkant achter de zwakke eurolanden geschaard.

Op de wat langere termijn bekeken leiden maatregelen zoals deze van de Fed bij mij tot meer zorgen. Ook wanneer het drukkende effect van het coronavirus op de economische groei wegvalt en de economieën herstellen daarvan, zal de hoofdtrend omlaag zijn gericht. Een periode van laagconjunctuur lijkt op komst te zijn. Het zou de eerste zo’n periode zijn waarbij geldt dat de centrale banken weinig middelen hebben steun te verlenen. Zoals ik in eerdere publicaties, zoals het OHV Outlook 2020, opgemerkt heb, zou het een illusie zijn te denken dat ze niets zullen doen. Ik houd dan ook sterk rekening mee met japanisering van het monetaire beleid, met als een kenmerkt het opkopen van aandelen en instellen van yield caps in het westen.

Het bericht Fed trekt ten strijde tegen gevolgen coronavirus verscheen eerst op OHV.

Source

Categorised in: OHV, Research

Belangrijke categorieën

%d bloggers liken dit: