Vooruitzichten aandelen- en obligatiemarkten

Introductie

Aangezien het virus in steeds meer landen gepiekt lijkt te zijn en de voor de economische groei verstikkende lockdown-maatregelen versoepeld worden, zal dat ons inziens ook economisch herstel met zich meebrengen. Immers, het leeuwendeel van de economische krimp sinds maart is toe te schrijven aan gedwongen sluitingen van winkels en andere zaken. Naarmate die open gaan, keert de groei ook terug.

Omdat de normalisatie eerder langzaam dan snel zal verlopen, zal het ook een tijdlang duren voordat de economische schade van de coronacrisis ingehaald wordt. Dat zien wij in loop van volgend jaar gebeuren.

Wat zijn de vooruitzichten op korte- en langetermijn voor de aandelen- en obligatiemarkten?

Aandelen:

Voordat het tijdperk van betere macro-economische cijfers echter aanbreekt, zullen we eerst juist een tijdland zeer slechte cijfers van dat front krijgen. De economische groei is het hardst geraakt in het tweede kwartaal en dat kwartaal is nog niet voorbij, wat betekent dat de cijfers over economische activiteit daarin de komende maanden langzaam aan zullen doorsijpelen.

Hoewel het tegen die tijd cijfers over de periode die achter ons ligt, zullen zijn, is het niet uitgesloten dat ze de stemming op de aandelenmarkten van tijd tot tijd kunnen drukken, bijvoorbeeld als de economische krimp in het tweede kwartaal in dubbele cijfers beloopt en werkloosheid rap klimt.

Aandelenmarkten kijken vooruit en met het vooruitzicht op economisch herstel, zien wij de koersen vanuit die hoek wind in de rug krijgen. Op de korte termijn kunnen de zoals gezegd slechte macro-economische cijfers de stemming en daarmee de koersen juist wind van tevoren geven.

Ook wanneer economisch herstel inzet, de kans is groot dat onzekerheid en angst voorlopig bovengemiddeld hoog zullen zijn. Pas wanneer het nieuws komt dat er een vaccin tegen corona gevonden is, is een structurele afname van beide factoren te verwachten.

Recentelijk zijn de spanningen tussen China en de VS weer opgelopen. Met de Amerikaanse verkiezingen begin november is een verscherping van de retoriek uit Washington richting China te verwachten. Als de Republikeinen en de Democraten namelijk één ding gemeenschappelijk hebben, dan is het wel de harde opstelling tegenover China. Dat betekent een grote kans dat de presidentskandidaten van beide partijen zich niet mild kunnen opstellen zonder te vrezen voor stemverlies. Indien de kans op de winst van de  Democratische presidentskandidaat toeneemt, kunnen beleggers daarvan, gelet op de historie, nerveus worden.

Al met al zien wij economisch herstel in combinatie met de verwachting dat veel crisismaatregelen die de overheden en de centrale banken genomen hebben niet snel teruggedraaid zullen worden wanneer het herstel begint (uit vrees voor een terugval), de aandelenkoersen de komende maanden tot kwartalen per saldo onder opwaartse druk houden. Wel zal ons inziens de volatiliteit bovengemiddeld hoog zijn, wat betekent dat we rekening houden met noemenswaardige correcties tussendoor.

ohv brochure

Ontdek uw mogelijkheden bij OHV Vermogensbeheer

Onze brochure geeft u een goed beeld van de beleggingsmogelijkheden bij OHV. Vul uw gegevens in en u ontvangt vrijblijvend onze brochure, digitaal en/of per post.

Wat vindt u in de brochure?

  • Ons beleggingsbeleid;
  • De voordelen van beleggen bij OHV;
  • De ruim 85 jarige historie van OHV in financiële markten.

Download brochure

Obligaties:

Langetermijnrentes worden bepaald door de vooruitzichten voor economische groei en inflatie, kredietwaardigheid van de uitgever van schuldbewijzen en, tegenwoordig meer dan ooit, het beleid van de centrale banken.

Kijken we naar deze factoren dan verwachten we dat de inflatie en inflatieverwachtingen de komende maanden niet noemenswaardig zullen veranderen. Aannemende dat er geen tweede virusgolf komt, zien wij de economische groei in de tweede helft van het jaar een herstel inzetten na de recessie in de eerste helft van het jaar. Enerzijds omdat het drukkende effect van de coronacrisis weg komt te vallen en anderzijds omdat de  maatregelen die de overheden en de centrale banken genomen hebben, op korte termijn de groei zullen ondersteunen.  De centrale banken blijven voorlopig op grote schaal (staats)obligaties opkopen en de kredietwaardigheid van vooral de eurolanden zal ons inziens op de korte termijn niet veel veranderen. Vandaar dat we de langetermijnrentes de eerstkomende tijd niet veel zien veranderen.

Naarmate we onze blik verder verleggen van de zomer van dit jaar naar de kwartalen die daarachter opdoemen, zien wij de langetermijnrentes onder meer opwaartse druk komen.

Het economisch herstel zien wij in die periode aan kracht winnen, iets wat doorgaans ook de inflatie(verwachtingen) met zich mee omhoog trekt. De inflatie kan de komende jaren verder stijgen als gevolg van het langdurig zeer ruime beleid van de centrale banken te meer wij een groot deel van dat beleid ook na de coronacrisis in stand zien blijven. Het terugdraaien ervan kan namelijk het herstel in de kiem smoren. Dat risico zullen de centrale banken en de overheden niet willen lopen.

Doordat het een tijdlang zal duren voordat de economie de schade van de coronacrisis goedmaakt en omdat het groeivermogen van met name economieën van de zwakke landen in de eurozone deels beschadigd kan zijn (denk bijvoorbeeld aan het relatief grote rol van de toeristische sector), ziet het er sterk naar uit dat de staatsschulden in die landen structureel hoger komen te liggen. Omdat die al te hoog waren voor de coronacrisis, houden wij er rekening mee dat hun kredietwaardigheid zal verslechteren.

Omdat dat allerlei ongewenste problemen voor niet alleen die landen maar ook de euro kan betekenen, zien wij de eurolanden een hechtere muntunie gaan vormen. Dat zal onder meer vorm krijgen in meer dan eerder garant staan voor elkaars schulden, wellicht in de vorm van gezamenlijke staatsobligaties. Ons inziens zal dat de rentes in de sterke eurolanden onder opwaartse druk zetten.

De kredietopslagen op bedrijfsleningen zijn aanzienlijk opgelopen door angst voor economische schade en de gevolgen daarvan voor bedrijven. Wij zien die opslagen de komende tijd hoog blijven.

Meer weten over uw mogelijkheden?

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

+31(0)20 504 04 00

p.abma@ohv.nl

peter abma

Het bericht Vooruitzichten aandelen- en obligatiemarkten verscheen eerst op OHV.

Source

Categorised in: OHV, Research

Belangrijke categorieën

%d bloggers liken dit: